IČ:25986678
Mobil:602 348 039
E-mail:info@illios.cz

ILLIOS, s.r.o.

Zelená Vašim úsporám

Dotace na akumulaci energie

Akumulace energie
AKUMULACE ENERGIE ILLIOS, s.r.o.
 
společnost realizovala projekt na akumulaci energie v rámci dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
 Na danou operaci je poskytována finanční podpora od Evropské unie
Výzva IV programu podpory,
NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – Akumulace energie
 
Projekt má název: "Akumulace energie Illios, s.r.o." - reg. číslo CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_242/0018302"
 
Žadatelem byla společnost  ILLIOS, s.r.o.
 
Termínem realizace byl  2.6.2020
 
Způsobilé výdaje činily: 678574 Kč a dotace byla 541304,80 Kč
 
Místo záměru : Hoděšovice č.p. 65, 534 01 Holice
p.č. st.p. 110, p.č. 31/3, p.č. 594 k.ú Hoděšovice
 
Popis projektu:

Akumulace - baterie Lithium-iontový bateriový systém o kapacitě 32 kWh
je umístěn v sidle společnosti a u baterií je osazen třífázový hybridní měnič, rozvaděč a jističe.

Akumulace je napojena na vlastní měřidlo
spotřeby el. energie společnosti ILLIOS, s.r.o.ze sítě.

Cílem projektu je dosažení vyrovnání energetické spotřeby společnosti a zálohování kritických činností proti výpadku proudu.

 Cíle se daří plnit. Zejména v letním období je akumulace dostatečná pro absorbci a dodávku elektrické energie z FVE. 

Funkčnost systému je plynulá a bez výpadků. 

 

Administrace