IČ:25986678
Mobil:602 348 039
E-mail:info@illios.cz

ILLIOS, s.r.o.

Zelená Vašim úsporám

Kotlíkové dotace

Kotlíková dotace – Krajské dotace

Nainstalujeme a pomůžeme s vyřízením dotace na kotel nebo tepelné čerpadlo.

Mám nárok na dotaci?

Předmětem dotace je výměna stávajícíchnevyhovujícíh kotlů na tuhá paliva za nové účinné
nízkoemisní tepelné zdroje.Cílem je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do jmenovitého
tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva.

 Žádat o dotaci mohou vlastníci, případně spoluvlastníci rodinného domu.

Novým podporovaným kotlem se rozumí kotel splnující EU č.2015/1189

 

Výše dotace

70 - 80% do maximální výše 150 tis Kč způsobilých výdajů.  

Pro podrobné podmínky nás kontaktujte.

Administrace