IČ:25986678
Mobil:602 348 039
E-mail:info@illios.cz

ILLIOS, s.r.o.

Zelená Vašim úsporám

Elektromobil a nabíjecí stanice ILLIOS, s.r.o.

Dotace na  elektromobil a nabíjecí stanici

 společnost realizovala projekt na elektromobil a nabíjecí stanici v rámci dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020

 

 

Na danou operaci je poskytována finanční podpora od Evropské unie

Výzva V programu podpory, ELEKTROMOBILITA

 

Projekt má název: "Elektromobil a nabíjecí stanice Illios

reg. číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019841

 

Žadatelem byla společnost  ILLIOS, s.r.o.

 

Termínem realizace byl  28.6.2021

 

Způsobilé výdaje činily: 933 014,- Kč a předpokládaná dotace je 279 904,- Kč

 

Místo záměru : Hoděšovice č.p. 65, 534 01 Holice
p.č. st.p. 110, p.č. 31/3, p.č. 594 k.ú Hoděšovice

 

Popis projektu:

Elektromobil Kia eniro – s baterií o kapacitě 64 kWh
nahradil starý služební vůz s dieslovým motorem.

Nabíjecí stanice je instalovaná v garáži a je schopna přednostně využívat  el. energii z vlastní FVE společnosti, dále pak z baterií a až v případě nedostatku těchto zdrojů ze sítě.

Cílem projektu je snížení spotřeby fosilních paliv a ekologický provoz společnosti v souladu s jejím předmětem podnikání v oblasti úspor energií.

 Cíle se daří plnit. celoročně se podíl spotřeby el. energie ze sítě pohybuje kolem 19% ostatní zdroje jsou nízkouhlíkové.

Funkčnost systému je plynulá a bez výpadků. 

 

 

Administrace