IČ:25986678
Mobil:602 348 039
E-mail:info@illios.cz

ILLIOS, s.r.o.

Zelená Vašim úsporám

Využití solární energie

Specializujeme se na využití solární energie pro vytápění domu

Zvolte si sestavu dle vlastních představ na níže uvedených stránkách výrobců, anebo se obraťte přímo na nás s dotazem na možné řešení a cenovou nabídku.


Pošlete nám svůj kontakt
a my se Vám ozveme

Solární energie je zcela zdarma. Denně dopadá na každičký metr Země a ohřívá naše okolí. Přirozeně se tedy nabízí tohoto faktu využít a zapojit sluneční energii do systému, kterým budeme vytápět náš dům.

Jak se dá využít solární energie

Nejčastější realizací je ohřev teplé užitkové vody pomocí dvou až tří kapalinových slunečních kolektorů,které předávají v rámci primárního okruhu napuštěného nemrznoucí směsí (zpravidla Kolekton či Solaren) energii přes výměník do stacionárního zásobníku, kde je akumulována pro okamžité použítí.
Aktivní systémy se slunečními kolektory se využívají:
  • k ohřevu teplé užitkové vody
  • k přitápění
  • k ohřevu vody v bazénu

Princip solárních systémů

Princip aktivních solárních systémů s kapalinovými kolektory:

V kolektoru sluneční záření ohřívá teplonosnou kapalinu. Oběhem této kapaliny je tepelná energie odvedena do solárního zásobníku, kde je akumulována pro spotřebu.
Schéma solárního systému

Proč sluneční energii využívat

  1. solární zařízení jsou šetrná k prostředí, ve kterém žijeme, šetří zdroje paliv a trvale snižují emise škodlivin,
  2. solární zařízení přispívá k vaší nezávislosti na zvyšování cen energií solární zařízení zvyšuje hodnotu domu,
  3. solární zařízení jsou efektivní a jednoduchá,
  4. s každým zachyceným slunečním paprskem šetříte vaše peníze,
  5. s nainstalovanými solárními kolektory bude Vaše radost ze slunečného dne vždy ještě větší.

Omezení a slabiny solárních systémů

Systém využívající dvou či tří kolektorů je zpravidla dohříván dalším zrojem tepla, aby byly pokryty výkyvy výkonnosti při špatném počasí či v noci. Nejčastěji je dohříván ve střední části zásobníku elektrickou topnou spirálou (s relativně malým výkonem 2 kWh). Rozšířené je také to, že je systém dohříván v horní části výměníkem (NTRR) plynem.

Výhody solárních systémů

Takovéto doplnění otopného systému umožní, že čtyřčlenná rodina ušetří 70 % nákladů na ohřev teplé užitkové vody, což je v případě ohřevu TUV plynem či nočním proudem (1Kč/1kWh) okolo 4000 Kč / rok. Pro solární systémy mluví také to, že zatím co jejich komponenty (především solární panely) se v posledním době zlevnily a solární energie je stále zadarmo. Naproti tomu elektřina a plyn se každým rokem zdražují, což dále posiluje výhodnost zapojení solárního systému do výtápení domu. Solární systém je zkrátka věc, které se každému majiteli domu vyplatí.

Cena systému pro solární ohřev

Cena zařízení pro solární ohřev TUV se i s montáží pohybuje obvykle mezi 70 a 90 tisíci korun. Roční úspora nákladů na vytápění tak u čtyřčlenné domácnosti činí okolo 5 % vstupní investice. Když bychom chtěli výpočítat investiční výnos při doplnění otopného systému o solární panely a započetli bychom pouze 5% meziroční nárůst cen energie (jen inflace se dlouhodobě pohybuje kolem 2,5 %), vyjde nám čistý výnos systému po třiceti letech na cca 250.000,-Kč. (Čistým výnosem je myšleno, že od celkové předpokládané úspory nákladů na topení, odečteme náklady na pořízení solárního systému.)

Využití solární energie naplno

Chce-li investor - stavitel rodinného domu - využít sluneční energie nejen pro ohřev teplé užitkové vody, ale na přitápění je potřeba saturovat stávající topný systém větší plochou solárních kolektorů (od 10 – 16 m2). V daném případě důležitou roli sehrává také zapojení celého systému, tak, aby využíval fyzikálních vlastností vody - konrétně tzv. stratifikaci neboli vrstvení - kdy se (například v akumulační nádrži) vrství vrstvy různě teplé vody. Díky tomu v období s menším výkonem (minimálním slunečním svitem) zůstává spodní část vody v akumulační nádrži chladná a v momentě vyššího výkonu kolektorů se začíná nahřívat - postupně stoupá do vrchních částí zásobníku. V momentě, kdy teplota prostřední části zásobníku dosáhne předem určené teploty (např. 45°C), termostat automaticky vypne přídavný kotel (například plynový kotel). Voda ohřátá solárními kolektory se tak zapojí se do topné činnosti.

V případě rozsáhlejšího systému je třeba počítat s náklady na je pořízení kolem 200 tisíc Kč. Návratnost otopné soustavy využívající solární energie i k topění je je při započtení 5% meziročního nárůstu cen energie (což je na spodní hranici reálných nárůstů) cca 15-16 let. Odhaduje se, že u takovýchto systémů se dosahuje úspory cca 30% nákladů na přitápění a úspory cca 70% nákladů na ohřev TUV.

Další informace najdete na našich specializovaných stránkách Solární ohřev .biz

Administrace