IČ:25986678
Mobil:602 348 039
E-mail:info@illios.cz

ILLIOS, s.r.o.

Zelená Vašim úsporám

Zastupování dodavatelů v oblasti kvality

Poskytujeme služby Rezidentů kvality/logistiky:
  • organizace prvních vzorků na novém projektu
  • pomoc při denní operativě u vašeho klienta
  • řešení kvalitativních incidentů
  • okamžitá analýza vadných komponentů
Služby Třídění, Kontroly a Oprav
  • inspekce a vytřídění defektních výrobků - Quality firewall
  • on line reporting
  • možnost využití od 1 do 40 hodin týdně
  • okamžitá reakce
  • servis 24 / 7

 

sorting pro klienta

Administrace