IČ:25986678
Mobil:602 348 039
E-mail:info@illios.cz

ILLIOS, s.r.o.

Zelená Vašim úsporám

Povinné revize - kontroly kotlů na tuhá paliva

Povinné revize - kontroly kotlů   

 

Dle zákona 201/2012 Sb. je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. První kontrola musí proběhnout nejpozději do 31.12.2016

 

Jakožto servisní a revizní technici kontrolujeme tyto značky

ATMOS EKOGALVA EKOSCROLL ATTACK OPOP ROJEK,

anebo kotle u kterých je výrobce zaniklý, či neznámý, nebo nemá v ČR zastoupení. 

Cena je 1000,- Kč / 1500,-Kč dle rozsahu kontroly a seřízení kotle.

 

Doprava revizního technika je 7 kč /km.  Pro podělení cestovních nákladů za kontrolu kotle se lze domluvit se sousedem či sousedy na povinnou revizi společně v jeden den. Celková cena dopravy pak bude rozpočítána.

 

Kotel by měl být před revizí vyčištěný a vyhaslý.

 

Revizi kotle můžete objednat telefonicky na čísle +420 602 348 039 nebo emailem na  milh@centrum.cz. 

Administrace