IČ:25986678
Mobil:602 348 039
E-mail:info@illios.cz

ILLIOS, s.r.o.

Zelená Vašim úsporám

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Program Nová zelené úsporám byl spuštěn, resp. byly upřesněny podmínky, za jakých lze podporu získat.

Akceptované budou náklady na realizace zateplení rodinných domů, výstavby, výměny zdrojů na tuhá fosilní paliva a instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody započaté po 1. lednu 2013 a v souladu s podmínkami programu Nová zelená úsporám. Nově bude podporována také výměna kotlů na tuhá fosilní paliva za nové zdroje tepla s lepšími parametry a také instalace solárních systémů na ohřev teplé vody. Solární systémy mohou být instalovány i na nezateplené budovy, protože zde dochází k úspoře energie na výrobu teplé užitkové vody.

Vybrali jsme pro Vás Informace z přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013

Podoblast podpory C.2 – Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblastipodpory A), jakými jsou: nízkoemisní zdroje na biomasu, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.Podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových způsobilých výdajů.

Žádat v této podoblasti podpory lze pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.

Příklad výše možné dotace:

 

Podoblast podpory                          Typ zdroje                       Výše dotace [Kč]            Maximální míra podpory * [%]

 

C.2.1         Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva                40 000                                       55

C.2.2         Kotel na biomasu se samo činnou dodávkou paliva    80 000                                       55

 

C.2.3         Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem                                                             40 000                                         55

 

C.2.4          Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva ................................                                                           45 000                                         55

 

C.2.5 Tepelné čerpadlo voda - voda                                           80 000                                          55

C.2.6 Tepelné čerpadlo země - voda                                           80 000                                         55

C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda                                       60 000                                         55

C.2.8 Plynové kondenzační kotle                                                 15 000                                           55

 

Dotace na solární termické systém jsou uvedeny v následujících oblastech a
podoblastech podpory:

C. Efektivní využití zdrojů energie

C.3. Instalace solárních termických systémů

C.3.1. solární systém pro přípravu teplé vody                                  35 000                                       40


C.3.2. solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění                50 000                                      40

E. Bonus za kombinaci vybraných opatření

E.3 Kombinační bonus při současné realizaci opatření z podoblasti podpory   10 000
C.3 s jiným opatřením z podoblasti C.2 (mimo C.2.7), A, A+C.1, A+C.4 a A+C.1+C.4.

Dotace na projektovou dokumentaci není poskytována.

Vlastníci rodinných domů zasažených povodněmi v červnu 2013 mohou žádat o podporu z Programu za zvýhodněných podmínek.

 Více na www.nzu2013.cz

Administrace