IČ:25986678
Mobil:602 348 039
E-mail:info@illios.cz

ILLIOS, s.r.o.

Zelená Vašim úsporám

Ekoscroll kotle na spalování peletek, uhlí ořech 2, obilí

Automatické kotle na spalování peletek, uhlí ořech 2, obilí... Možno též topit klasickým způsobem a to kusové dřevo, uhlí kostka, brikety dřevěné nebo uhelné.

Výborná účinnost 88 až 92%.

Záruka na těleso kotle 5 let !

Je možné topit kusovým dřevem, polena délky 40cm a průměr 18cm.

Kotel má speciální šnekový podavač s retortovým hořákem, který je předmětem patentu.

vykonzaruka
kotelV7 kotelV8
 

Kotle se vyrábí ve výkonech od 18 do 400 kW.

Do kotlů se přidává jednou za 7 až 10 dní v přechodném období jaro, podzim. V zimě je průměrná doba přidávání 2 až 5 dní.

Kotle je možné doplnit další dodatečným zásobníkem s vlastním šnekovým podavačem. Ten automaticky doplňuje násypku která je součástí kotle, v takovém případě se o doplňování paliva staráte dle velikosti zásobníku, např. 1x za sezónu.

Při spalování světlých peletek nevzniká téměř žádný popel, v tomto případě se popel vynáší 1x za měsíc.

Velice komfortní obsluha. Kotel funguje ve dvou režimech, topení do topného systému a útlumový režim. Přechod z útlumového režimu do topného je možné řídit pokojovým termostatem. V domě není nikdy přetopeno a ráno se vzbouzíte do vyhřátého domu, tento kotel co se týká obsluhy je srovnatelný s kotlem na plyn, ale cena paliva je nesrovnatelně nižší.

Kotel je klasifikován ve třídě 3, s přívlastkem ekologický (žádný tmavý kouř z komínu), spalování je téměř 100%.

Oba typy kotlů dodáváme s pevnou nebo otočnou retortou (hořákem).

Administrace