IČ:25986678
Mobil:602 348 039
E-mail:info@illios.cz

ILLIOS, s.r.o.

Zelená Vašim úsporám

Dotační program Nová zelená úsporám - rodinné domy - pro nové zdroje tepla – kotle – tepelná čerpadl

Nová zelená úsporám - rodinné domy: od 1. 4. 2014 pro nové zdroje tepla – kotle – tepelná čerpadla

Program Nová zelená úsporám přinese maximální dotační podporu a hlavně efekt ve formě úspory energií pro investory z řad rodinných domů.

Zahájení příjmu žádostí běží od 1. dubna 2014. Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 12:00 hod. dne 31. října 2014.

Celková alokace finančních prostředků je 1,9 mld. Kč

 

Podporovaná opatření - RODINNÉ DOMY (RD) bez zateplení

Výše dotace

Kotel nebo krbová kamna na biomasu s ruční dodávkou paliva

55%; max. 40 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

55%; max. 80 000 Kč

Tepelné čerpadlo voda – voda,  země - voda

55%; max. 80 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

55%; max. 60 000 Kč

Plynové kondenzační kotle

55%; max. 15 000 Kč

 

 

dotační bonus při kombinaci opatření A+C.1+C.3, A+C.3, C.2+C.3

10 000 Kč / RD

 

 

 

 

 

 

Podmínky:

  •  výměna původních zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva
  •  podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy
  •  žádat lze pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.
  • podporovány jsou pouze zdroje zapojené do systému s akumulačním zásobníkem tepla o minimálním měrném objemu 20 l/kW jmenovitého výkonu zdroje. Toto ustanovení se nevztahuje na krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva (podoblasti podpory C.1.4 a C.2.4).

 

Nabízíme:

  • Montáž od kvalitní montážní firmy
  • Kvalitní kotle s vysokou účinností
  • Všechny komponenty máme prověřeny a dodáváme pouze renomované české nebo evropské značky
  • Vyřízení žádosti o dotaci včetně potřebných formulářů, výpočtů a projektu
  • Dlouholeté zkušenosti
  • 100% úspěšnost získání dotace v minulém dotačním programu Zelená úsporám

Máte zájem o dotaci na topný systém:


V případě, že uvažujete o pořízení topného systému, obraťte se na nás prostřednictvím vyplnění poptávkového formuláře na našich stránkách.

Po vyplnění formuláře od nás obdržíte cenovou nabídku s položkovým rozpočtem, vyčíslením výše dotace. Vše samozřejmě ZDARMA.

 

Administrace