IČ:25986678
Mobil:602 348 039
E-mail:info@illios.cz

ILLIOS, s.r.o.

Zelená Vašim úsporám

Vodní hospodářství

Manipulační řády vodních děl
  • Vypracujeme manipulační řády rybníků, vodních nádrží, vodních elektráren, zavlažovacích systémů a dalších vodních děl a zařízení.
Provozní řády vodních děl
  • Provozní řády vodovodů, kanalizací včetně čistíren odpadních vod a dalších vodních děl
Kanalizační řády
  • Vypracujeme kanalizační řády kanalizací pro veřejnou potřebu i vnitřních
  • Povodňové plány
Povodňové plány
  • Zpracujeme povodňové plány obcí, podniků
Administrace