IČ:25986678
Mobil:602 348 039
E-mail:info@illios.cz

ILLIOS, s.r.o.

Zelená Vašim úsporám

Interní audity systémů řízení

ISO 14001

Provádíme nezávislý expertní interní audit integrovaného systému řízení podle norem ISO 9001:2000, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999 se specializací v oborech stavebních, projekčních a příbuzných činnosti a to rovněž u úřadů.

Zavedení EMS

Zavádíme systémy EMS - ISO 14001

Zavádíme systém řízení podniku zaměřený na ochranu životního prostředí (systém environmentálního managementu) podle normy ISO 14001:2005 se specializací v oborech stavebních, projekčních a příbuzných činnosti a rovněž u úřadů.
  • Norma předepisuje rámec systému environmentálního managementu.
  • Jde o část řízení firmy zaměřenou především na vztah k okolnímu prostředí.
  • Cílem je především snižování znečišťování prostředí a plnění požadavků platných zákonů a dalších požadavků na ochranu životního prostředí.
  • Naše práce spočívá ve spolupráci při zavedení systému, v přípravě zákazníka na certifikační audit případně v další spolupráci v období platného certifikátu.
  • Naším úkolem je ušetřit vám studování kompletních zákonů a dalších předpisů a ušetřit vám čas a tím i peníze.
  • V případě malých a středních podniků je možnost získání dotace.

Zavedení QMS

Zavádíme systémy QMS - ISO 9001:2000 a ISO 14001:2005

Zavádíme integrovaný systém řízení jakosti a environmentu podle norem ISO 9001:2000 a ISO 14001:2005 se specializací v oborech stavebních, projekčních a příbuzných činnosti a rovněž u úřadů.
  • Současné zavedení těchto systémů je efektivnější a levnější, zároveň náročnější na zavedení.
  • Naše práce spočívá ve spolupráci při zavedení systému, v přípravě zákazníka na certifikační audit případně v další spolupráci v období platného certifikátu.
  • Naším úkolem je ušetřit vám studování kompletních zákonů a dalších předpisů a ušetřit vám čas a tím i peníze.
  • V případě malých a středních podniků je možnost získání dotace.
Administrace